Ανδρέας Δούμας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος andreasdoumas.gr αποτελεί ιδιοκτησία της παράταξης "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ", η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Αλκυόνης & Πρωτέως 57. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του andreasdoumas.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την πλοήγηση στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο andreasdoumas.gr. Το andreasdoumas.gr δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του andreasdoumas.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του andreasdoumas.gr

Ο δικτυακός τόπος andreasdoumas.gr διατίθεται για αυστηρά προσωπική χρήση των επισκεπτών/χρηστών του τόσο για πληροφοριακούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς. To andreasdoumas.gr είναι ένα online portal, το οποίο έχει ως στόχο να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τη δράση της παράταξης "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ". Απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών καθώς επίσης και σε λειτουργούς, φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Ο δικτυακός τόπος andreasdoumas.gr αποτελεί ιδιοκτησία της παράταξης "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ" και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του andreasdoumas.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σκίτσων, βίντεο, κειμένων, εργαλείων και υπολογιστών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του andreasdoumas.gr και της παράταξης "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ" και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Εκτός εάν εκφράζεται ρητά το αντίθετο, στους χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στο δικτυακό αυτό τόπο για ενημέρωση & για εμπόρικη χρήση. Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου andreasdoumas.gr μέσω δικτύου (downloading), και εκτύπωσης του υλικού που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο andreasdoumas.gr, αποστολή link των άρθρων του andreasdoumas.gr για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την προϋπόθεση ότι δε θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού που διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης χωρίς την πηγή προέλευσης , αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της παράταξης "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ". Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η παράταξη "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ" διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Έγινε νόμιμη χρήση φωτογραφιών από την ιστοσελίδα istockphoto.com και flaticon.com

keyboard_arrow_up