Ανδρέας Δούμας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Δομή Στήριξης - Ενσωμάτωσης Ευπαθών Ομάδων

Θα χτίσουμε στο Π. Φάληρο  ένα "μικρό αλληλέγγυο Κράτος Πρόνοιας"

Στο Παλαιό Φάληρο, πρέπει να δημιουργηθεί ένα "μικρό Κράτος Πρόνοιας" που θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί μακροπρόθεσμες δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, στη βάση της αναδιανομής του πλούτου που παράγει η Πόλη.

Γι αυτό η Κοινωνική Πολιτική μας, θα είναι ενσωματωμένη στον Προϋπολογισμό και το Οργανόγραμμα του Δήμου, ως ένας τομέας με "πάση θυσία" εξεύρεση πόρων και υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων.

Το "Κράτος Πρόνοιας" είναι το υψηλότερο κοινωνικό αποτέλεσμα, όταν συνυπάρχουν η δημοκρατική ηγεσία, η σύγχρονη διοίκηση, η ανεπτυγμένη οικονομία και η διαφανής, τεχνοκρατική διαχείριση πόρων.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

Η γέννηση μιας υπηρεσίας που θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί κοινωνικές δράσεις με επίκεντρο τον συνάνθρωπο όχι μόνο εξυψώνουν την αλληλεγγύη μας αλλά συνεισφέρουν και στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Γι αυτό θα δημιουργήσουμε μια ευρύτερη "Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ενσωμάτωσης Ευπαθών Ομάδων", στην οποία θα συνλειτουργούν αιρετοί, αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου, Φορείς Αλληλεγγύης, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και επιστήμονες στη βάση ενός "δομημένου, εκπαιδευτικού και ανταποδοτικού εθελοντισμού"

Καταρχάς, η "Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ενσωμάτωσης Ευπαθών Ομάδων" θα αναπτύσσει διαρκώς δράσεις που θα εκπληρώνουν τους σκοπούς της, όπως οι ακόλουθες ενδεικτικές:

-εκπαίδευση, ενεργή δράση ατόμων 3ης ηλικίας,

-εκδηλώσεις και ημερίδες, συμβουλευτικές υπηρεσίες υγείας ή μη,

-αντιμετώπιση άνοιας και Alzheimer,

-ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη συνανθρώπων μας

-ιατρικές/νοσηλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό τις ημέρες και ώρες που θα βρίσκεται στα ΚΑΠΗ

-φυσιοθεραπευτικές υπηρεσίες σε ΑμΕΑ

-δημιουργία ομάδων δημιουργικής απασχόλησης

-εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες (χάσμα που διευρύνθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω Covid)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Σε δεύτερο επίπεδο η Δομή θα αποκτήσει ένα σημαντικό εργαλείο δράσεων, την "Κοινωνική Βάση Δεδομένων", την οποία θα χτίσουμε με αυστηρότητα και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, και με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας με δύο στόχους:

1. Να καταγράψουμε μηχανογραφικά τις ευπαθείς ομά δες και τις ειδικές ανάγκες τους (ΑμΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, άστεγους, άπορους, ανασφάλιστους...) και δημιουργία προϋποθέσεων επανένταξης τους στη κοινωνία.  

2. Να δημιουργήσουμε το "social e-shop", ένα πρωτοποριακό "Κοινωνικό Ηλεκτρονικό Κατάστημα", μέσα απ' το οποίο θα λειτουργούν το "Κοινωνικό Παντοπωλείο" σε συνεργασία με τα μεγάλα super market της περιοχής μας και όχι μόνο,το "Κοινωνικό Φαρμακείο", η "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" των επιχειρήσεων και οι Φορείς Αλληλεγγύης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Σε τρίτο επίπεδο, η Δομή θα αναλάβει πρωτοβουλίες για επείγοντα ζητήματα φροντίδας των νέων νοικοκυριών και μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, στους ακόλουθους τομείς:

Παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί: ίδρυση δύο νέων σταθμών, κτιριακή συντήρηση, εκσυγχρονισμός υποδομών, ενίσχυση και μετεκπαίδευση προσωπικού, έκπτωση διδάκτρων σε ειδικές κατηγορίες γονέων που δεν έχουν voucher.

Ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός δραστηριοτήτων, στο πρόγραμμα "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου»

Ετήσια Ατζέντα Πρωτοβουλιών, Δράσεων, Ενημερώσεων, Μελετών και Εκδηλώσεων, που θα αφορούν την Καταπολέμηση της Φτώχειας, την Πρόσβαση ΑμΕΑ και Ανέργων στην Εργασία, την ίση Ευκαιρία στη Γνώση, στη Ψυχαγωγία και τη Ψυχαγωγία, η Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα τοπικά Δημογραφικά και Στεγαστικά ζητήματα.

Νέο μοντέλο Κοινωνικής Πολιτικής: Τέλος, θα εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο Κοινωνικής Πολιτικής, σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στήριξης της "Στέγης Θηλέων Άγιος Αλέξανδρος" που προσφέρει φιλοξενία σε ανήλικα κορίτσια που έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους λόγω ψυχικής ασθένειας γονέα, κακοποίησης, αμέλειας..

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 - Τέταρτον, για την χρηματοδότηση της "Δομής Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ενσωμάτωσης Ευπαθών Ομάδων" θα δημιουργήσουμε το "Κοινωνικό Ταμείο του Παλαιού Φαλήρου", στο οποίο εκτός από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου, θα προστίθενται Πόροι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Π.Ε.Π Αττικής για την "Καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων" και σημαντικό μέρος των Νέων Πόρων (π.χ από το Πολιτιστικό και Αθλητικό Φεστιβάλ).

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΜΕΑ, ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ 

Άμεσα και παράλληλα με τα παραπάνω, η Δομή θα προωθήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και θα υλοποιήσει σκοπούς της, που θα αφορούν δύο κατεξοχήν ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας:

1. ΑμΕΑ: όπως θα διαβάσετε στο παρακάτω γράφημα, στη δεξιά στήλη, η σχεδίαση θέσεων πάρκινγκ και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμΕΑ, αποτελεί ύψιστο καθήκον για εμάς.

2. ΚΑΠΗ - 3η ΗΛΙΚΙΑ: Εκτός από τα άμεσα μέτρα βελτίωσης των ΚΑΠΗ και στήριξης της 3ης ηλικίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο παρακάτω γράφημα, στην αριστερή στήλη, η Δομή θα δημιουργήσει ειδική ιστοσελίδα για τα ΚΑΠΗ, στην θα φιλοξενούνται αφηγήσεις με τα αποστάγματα της βιωματικής σοφίας της τρίτης ηλικίας, ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Πολιτιστικό & Αθλητικό Φεστιβάλ

Το Π. Φάληρο θα γίνει το πιο Σύγχρονο Κέντρο Αστικού Πολιτισμού, με επίκεντρο το Τάε κβο ντο

Φιλοζωΐα - Αδέσποτα

Δημιουργία δημοτικής κτηνιατρικής κλινικής με τα χρήματα που "τρώει" το Κορωπί

Δημιουργία 3ου ΚΕΠ στην Αμφιθέα

Ενοποίηση με 5 τοπικά συμβούλια, ενώ κάθε γειτονιά θα έχει τον δικό της Δημοτικό Σύμβουλο

Η καινοτομία-υπηρέτης του πολίτη

Ψηφιακός Δήμος σημαίνει, κανένας δημότης τεχνο-αναλφάβητος...

Το Οικονομικό μας Πρόγραμμα

Φορολογική Αποκέντρωση, Οικονομική Αυτοτέλεια, Ανάπτυξη, Νέα Οικονομία...

Εμβληματικός Δήμος των Σπορ

Το Π. Φάληρο του ετήσιου Αθλητικού Φεστιβάλ και της Μαθητικής Ολυμπιάδας

Το Π. Φάληρο στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων

Αυτοδύναμο, Ενιαίο Κέντρο Υγείας και Πρόληψης, με 15-20 ειδικότητες γιατρών

Συγκοινωνία για την κοινωνία

Επισκευή δρόμων-πεζοδρομίων, νέα Δημοτική Συγκοινωνία...

Τα μεγάλα βήματα στην Εκπαίδευση

Νοικοκυρεμένα, ομοιόμορφα ασφαλή σχολεία, άνοιγμα στη γνώση και την κοινωνία, νέο σύστημα διαχείρισης...

Ρέμα της Πικροδάφνης

Πως θα μετατραπεί σε Πάρκο - Όαση από την Αγία Βαρβάρα μέχρι την παραλία

keyboard_arrow_up